Formació per a voluntaris a Sant Joan de Deu

Sessió 1: Tècniques per a la narració 
Explicació de tècniques escèniques, a partit de la narració de contes a tall d’exemple. Entonació, ritme, pauses, expectativa, la mirada, el gest, expressió corporal, titelles, objectes, disfresses, resoldre conflictes...

Material de suport:
Apunts sobre tècnica narrativa  Descarrega doc
Recursos de text i fonètics per a la narració. Descarrega doc

 Al final ha sortit el tema del us com a eina "moralitzant" si us interessa el tema aquí explico que en penso: Apunts sobre l'us educatiu dels contes
Tornar a: