Criteris per a preus alternatius
Jo dono el preu de l’activitat, aquest és un preu fixat i és el que paguen la majoria de clients.
Si els clients troben que l’activitat és més cara del que volen pagar, llavors simplement han de desestimar la proposta i cercar el servei d’altres professionals amb preus mes adients al seu pressupost, però si tot i estimar el preu com a correcte, no tenen prous recursos econòmics per pagar-ho, poden sol·licitar un preu alternatiu.

Si els clients tenen un projecte que em resulta atractiu, els ofereixo la possibilitat de pagar un preu alternatiu. Els clients hauran de proposar un preu. No es tracta de baixar el preu de la meva activitat, sinó que paguin només la part que puguin.

Per això, ells han de no poder pagar per manca de recursos econòmics i no perquè considerin que la meva feina ha de ser més barata. La forma de “mostrar” que no és per baixa valoració, sinó per impossibilitat de pagament, és que m’assegurin que cap altre professional cobrarà o ha cobrat en edicions anteriors, un preu per hora de feina més gran del que proposen pagar-me a mi (indiferentment de la mena de feina que sigui, incloent a la direcció o coordinació de l’activitat i tots els serveis professionals contractats). La demanda d’aquest compromís, és deguda a que l’experiència m’ha fet posar cara de babau més d’un cop, quan m’han regatejat per pagar-me 90€ en comptes de 150, i després descobreixo que la setmana abans a un altre li han pagar 600€ “però és que ell surt a la tele!!!”.

Quan faig aquesta oferta no hi ha límit per sota. És a dir, si ningú cobra i no em poden pagar, se’m pot proposar que participi sense remuneració econòmica. Això sí, algunes vegades demano el cost del desplaçament. Òbviament, si treballo gratis l’entrada a l'acte ha de ser completament gratuïta i oberta a tothom, excepte si l'acte es per recaptar fons per a alguna causa, se m'informa i decideixo recolçar-la.
Treballar sense remuneració econòmica, no vol dir que la meva activitat no valgui res. Espero, en aquest cas, més encara que quan em paguen els diners demanats, un tractament professional, interès i dedicació per part de la gent que em convoca. Especialment pel que fa a la publicitat de l'acte i la convocatòria, amb tots els mitjans a l’abast de qui organitza, per tal que el màxim número de gent possible gaudeixi de l’activitat.

Tanmateix, quan treballo sense remuneració econòmica, ho faig com a servei al públic, no per a l'administració. Puc participar en una activitat que depengui de l'administració, si aquesta no hi destina prou recursos. En aquest cas, a la publicitat de l'acte només podran aparèixer com a organitzadores les persones o associacions que ho organitzen i en cap cas els noms d’òrgans de l’administració pública. Entenc que aquesta sí disposa de recursos econòmics, però no tria destinar-los a aquesta activitat, per tant, no pot constar com a ORGANITZADORA de l'acte, que es portarà a terme únicament per la nostra voluntat de donar aquest servei a la gent. Accepto, una mica a contra cor, tot s'ha de dir, que figuri com a col.laboradora, si aixi ho exigeix, quan hagi cedit espais, aportat diners o altres colaboracions.

Si no pactem expressament el contrari, una activitat remunerada per sota del 50% del preu demanat, no queda fixada com a compromís ferm fins a 15 dies abans de l’actuació, podent suspendre-la (o canviar-la de data si la organització ho desitja) en cas de tenir una altra oferta de feina amb 100% de remuneració. Tot i la meva voluntat d'atendre totes les demandes, la narració és el meu mitjà de vida. Mai anul·laré una activitat amb menys de 15 dies d’antelació sense el consentiment de l'organització, en consideració als prejudicis que els pogués ocasionar, desatenent, si cal, altres demandes posteriors.

Espero haver expressat amb prou claredat la proposta i espero, també, que en cas de sol·licitar un preu alternatiu, ho feu amb consciència i fidelitat a d’ideari de la proposta.


Aquí teniu també algunes idees de coses que podem fer per abaratir el preu. Si us plau, si demaneu pagar menys del demanat, mireu si podem fer alguna d'aquests coses:

PROGRAMAR AMB POCA ANTELACIÓ: Si podeu programar amb poca antelació, puc ser molt més flexible amb els preus. Reservar amb molt de temps una data a meitat de preu, em pot privar de poder acceptar un bolo remunerat al 100% del cachet, però si programem amb poca antelació, puc omplir forats que ja difícilment s'ompliran i no em sabrà greu si em podeu pagar menys.
QUE JO TRII LA DATA: Quan no es important fer la actuació en una data en concret, podem triar un dia que jo hagi de fer una altra actuació o gestió a prop, i aixi estalviar despeses de desplaçament i poder ajustar més el preu.
MÚLTIPLES ACTUACIONS: Una de les coses que he de cobrar al client es tenir l'agenda lliure per a treballar per a ell. Si tingues actuacions assegurades al matí i a la tarde tots els dies del mes, les actuacions costarien 4 cops menys del preu que actualment he de posar. Si pactem diverses actuacions o aconseguiu engrescar a algú altre per que em contracti, puc fer un preu conjunt, on cada client pagui menys per cada actuació.
INTERCANVIS: A vegades els clients produïu bens o serveis, o teniu capacitats professionals que poden ser del meu interes i podem pactar un intercanvi.