Girafull: Tècnica de creació col•lectiva d’origen surrealista

Activitat: Girafull. Tècnica de creació col·lectiva d’origen surrealista
Descripció: Aquesta activitat es filla del joc surrealista cadàver exquisit
Consisteix a la creació col·lectiva d’històries. Cada participants han d’escriure en un full contestant a preguntes senzilles com ara:
- Qui o que serà el protagonista de l’historia
- On era?
- Que feia?
- Que va dir la gent?
- Com va acabar?
Un cop escrita una resposta es passa el full a un altre company i es contesta la següent pregunta en un full diferent a on han escrit abans un altre participant.
Desprès llegeixen el text complert i es fan els retocs que calguin. Finalment es llegeixen en veu alta algunes historia

Guió de la sessió:
-Presentació del tallerista i de l’activitat
-Joc del cadàver exquisit gràfic
-Joc de creació de possibles protagonistes amb el binomi fantàstic
-Joc del Girafull
-Comiat

Torna a: Taller: Creació d’històries