Mons invisibles. Tècnica de creació a partir de musiques

Activitat: Mons invisibles. Tècnica de creació a partir de musiques
Descripció: Durant l’audició de diferents temes musicals de tot el mon, es convida a escriure descrivint un mon fantàstic evocat per cada musica. Desprès es llegiran en veu alta sense dir a quina musica corresponen i els companys ho hauran d’encertar.. Finalment lligarem els mons com a itinerari de viatge d’un personatge
Guió de la sessió:
- Presentació del tallerista i de l’activitat
- Audició de les musiques amb escriptura descriptiva simultània
- Joc de identificació de musiques a les descripcions
- Recerca de semblances entre els mons creats per cadascú per a cada musica
- Reescriptura en format de historia


Torna a: Taller: Creació d’històries