ESTUDIS GEOMETRICS AMB PAPER

El Flexàgon:

En 1939, Arthur Stone, estudiant de matemàtiques a la universitat de Princeton, jugant amb un tros de paper va inventar el flexàgon. Un flexàgon es un objecte pla amb forma de polígon generat mitjançant el plegat d’una peça de paper o qualsevol material prou flexible. La seva principal característica es que mitjançant el flexat correcte permet mostrar mes de les dues cares que un principi te un objecte pla.
Els flexàgons popularment s’han convertit en un divertit passatemps, però també son font d’estudis matemàtics en l’àmbit de la topologia, que es la branca de la matemàtica que s’encarrega d’estudiar les propietats de les superfícies. Arthur Stone , amb els seus companys, van començar l’estudi d’aquests curiosos objectes i amb les aportacions de molts altres estudiosos posteriors com ara Bryant Tuckerman o Harold V. McIntosh entre d’altres, s’ha anat conformant tot un cos teòric que sistematitza l’estudi. S’han descrit mes d’una dotzena de tipus i centenars de variants.
La activitat:
Començarem l’activitat fent una petita introducció i presentació dels flexagons.
El primer flexàgon que es va inventar va ser (segons nomenclatura moderna) un trihexaflexàgon, que de fet no es sinó una cinta de Moebius aixafada. Així que començarem convertint una cinta de Moebius en un trihexaflexagon. En aquesta presentació s'explicarà la clasificació i nomenclatura modernes i es mostraran models neutres d'exemple i altres de decorats.Desprès es farà un taller de construcció de flexàgons. Aquest taller es pot fer de diferents maneres a triar:
*Un/diversos models guiats: Tothom a la vegada anem construint un mateix model seguint explicacions pas a pas. El procés es pot fer amb un o diversos flexàgons
*Taller obert: Es facilitarà el material i instruccions escrites de muntatge i cada participant realitzarà els flexàgons que vulgui, amb el meu recolzament quan no entengui alguna de les instruccions. El públic triarà dedicar el temps a fer mes figures simples o a entretenir-se guarnint-les, ja segui amb un text, dibuixos geomètrics, o una seqüència d’imatges narrativa. Els dibuixos giradors son un exemple de com guarnir un tetratetraflexagon
*Taller de flexàgons personalitzats: Es realitzaran flexàgons personalitzats amb imatges que aportin els participants, o bé amb fotografies realitzades en el moment de la activitat. Desprès d’imprimir les plantilles, els participants confeccionaran els flexàgons seguin les instruccions pas a pas.
  • Àmbit: Matemàtiques
  • Durada: La durada normal es 1h, però pot variar de 30 a 120 minuts depenent del format i el punt de partida del material del taller.
  • Edats: A partir de 10 anys

Material de suport:
"Flexagons", and "the Theory of Flexagons"
Torna a: